KADRA


Wiola Ostasiewicz

kreatorka ECHO – edukacji na wolnym powietrzu, 

z wykształcenia pedagożka, artystka i  terapeutka (terapia oddechu i terapia zajęciowa), zafascynowana jakościami, które łączenie i praktykowanie tych dziedzin wnoszą w ludzkie życie, jak je ubogacają.      

„Kluczowe w mojej pracy pedagogicznej i towarzyszeniu dzieciom (i dorosłym) jest pragnienie, by każdy człowiek był „przyjęty w miejscu, w którym jest”. Tworzę miejsce, w którym wolni od presji oczekiwań, pomysłów innych ludzi na nas, nasze wybory i nasze życie, możemy rozwijać nasze dary – talenty, kompetencje i cele, jednocześnie ucząc się podejmowania wyzwań, lekcji jakie przynosi nam życie. Będąc w lesie, dzieci uczą się przez doświadczanie spełniając naturalną potrzebę nauki a zadaniem nauczyciela jest uważne towarzyszenie i tutoring, a nie egzaminowanie, ocenianie. W Echo, jak w propozycji  Emilio Regia jest trzech równorzędnych nauczycieli: natura, dziecko i nauczyciel. 

W przedszkolu poza codziennym towarzyszeniem dzieciom, proponuję ceramikę i rzeźbę, malarstwo, rysunek, grafikę, filcowanie, czerpanie papieru, rękodzieło (wyszywanie, robienie pacynek), śpiew i granie na instrumentach, wprawki teatralne, zabawy rytmiczne, dźwiękowe, ćwiczenia fizyczne, zabawy z równoważnią, doświadczanie oraz eksperymentowanie, wdrapywanie, przeprawy, skoki, treningi dla zmysłów, poprawę postawy, mindlulness, self-reg. Również (z tytułu bycia licencjonowanym pilotem szybowcowym) przekazuję im podstawy meteorologii, aerodynamiki,  robimy latawce, puszczamy samolociki, obserwujemy zjawiska, powietrze, kosmos. 

Całe doświadczenie zawodowe dowiodło mnie ku oferowaniu najlepszych jakości, przestrzeni, pola manewru osobom, które wspieram w rozwoju. Wolne powietrze jak wolna wola oraz trening kompetencji komunikacji są kluczowe w proponowanym przeze mnie modelu edukacyjnym”

Ukończone, wybrane, szkoły i kursy oraz doświadczenie zawodowe :

  • Wspierając kulturę i edukację od 1998 roku prowadziłam przeróżne  plenery, warsztaty, festiwale  
  • Od roku 2006 prowadzę kręgi kobiet i kręgi wspólne, a od 2013 roku kręgi dla matek i dzieci. Są to spotkania, podczas których uczestnicy dzielą się swoim doświadczeniem, praktykują empatyczne słuchanie,  a także rozpoznawanie swoich uczuć i potrzeb oraz mówienie o nich.
  • Współpracuję z rozlicznymi alternatywnymi inicjatywami edukacyjnymi, wspieram działania na rzecz  Ziemi, aktualnie studiuję i wdrażam w grupach komunikację empatyczną opierając się na NVC {Porozumieniu bez Przemocy}, Emilio Regia,  self-reg. 
  • Przez szereg lat prowadziłam Kreartturki (kreatywno- kreujące) zajęcia artystyczne w żłobkach, przedszkolach, szkołach oraz pracownię technik plastycznych (jako terapeutka zajęciowa dla Osób z niepełnosprawnością umysłową) i pracownię sztuk wolnych i wszelkich ’KARUNA’. 

Mikołaj Stryczek

Superwizja psychologiczna

Barbara Lorek