Zachwyt westchnieniem wiatru w lesie, poszeptem traw,
swobodą polnych kwiatów,
obecnością rosy na poszyciu,
przenikliwymi zapachami w powietrzu,
trelami ptasich gardzieli
jest naturalnym, ogólnodostępnym, niezbywalnym dobrem,
każdy człowiek ma prawo go przeżywać,

nielimitowany dostęp należy się dziecku,
po prostu z racji urodzenia na planecie Ziemia.

ECHO, bo powielamy, ECHEM niesiemy, odpowiednie, właściwe koncepcje pedagogiczne

Projekt ECHO tworzymy od sierpnia 2018roku.  To alternatywa dla placówki opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przeznaczona dla dzieci w każdym wieku, która zapewnia zarówno korzenie (czyli poczucie bezpieczeństwa, rytmy, dbanie o psychikę, potrzeby, empatię, bliskość) jak i skrzydła ( wyzwania, sięgnie po nieograniczony potencjał, respektowanie autonomii, rozwijanie pasji, wsparcie w trudnościach), gdzie rozwój dziecka ujmowany jest całościowo. 

Koncepcja ECHO – edukacja w wolności i wychowanie w etyce bliskich relacji, służą budowaniu u dzieci szacunku wobec siebie i wzmacniania  pozytywnych więzi z innymi. Rozwój inteligencji  przyrodniczej u dzieci sprzyja tworzeniu pozytywnych więzi między nimi, a otaczającym światem, co w praktyce przenosi się również na szacunek do swoich rytmów, świadomości uczuć i potrzeb.

Model ECHO jest żywą, interaktywną formą edukacji, gdzie kluczowe jest rozumienie, iż to czego doświadcza w procesie rozwoju młody człowiek powtarza się w nim/niej echem przez całe późniejsze życie. 

ECHO, bo uważamy, że warto to co kreujemy puszczać dalej w świat

Ważnym elementem koncepcji pedagogicznej naszego wędrowno-leśno- sadybowego  projektu jest dzielenie się z innymi tym co wypracowaliśmy oraz wnikliwe słuchanie, inspirowane się od innych nowatorskimi empatycznymi  trendami.

W nurcie komunikacji konstruktywnej współtworzymy pomosty w postaci sympozjów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, stażów. Goście uczą się od nas, goście uczą u nas. 

Prawdziwa współpraca jest możliwa wtedy, gdy wszyscy uczestnicy ufają, że inni z szacunkiem wezmą ich potrzeby i system wartości. 

U podstaw jest pełne respektu traktowanie innych ludzi, które daje nam szansę na nawiązanie pomiędzy naszą alternatywą a systemowymi placówkami edukacyjnymi, ośrodkami kultury, urzędami czy indywidualnymi klientami.

ECHO, bo z pietyzmem tworzymy wzorce, które nasi wychowankowie poniosą w dorosłe życie

W ECHO bazujemy na założeniu, że dzieci uczą się poprzez naśladowanie i wykonywanie powtarzających się czynności oraz zapoznanie z przyrodą jako najbliższym otoczeniem dostarczającym wzorców do naśladowania. Machina przyrody, której nikt nie mówi co i jak ma zrobić – po prostu niestrudzenie pracuje. Podobnie jak mózgi dzieci, którym podarowano codzienny pobyt w środowisku naturalnym,  co sprawia, że dzieci dzielą się swoim doświadczeniem, praktykują empatyczne słuchanie,  a także rozpoznawanie swoich uczuć i potrzeb oraz mówienie o nich.

"Uczy przykład, a nie wykład"

Ważna rola nauczycieli-  stawianie wzorców z tego jak mówią i czynią, w jaki sposób odnoszą się do dzieci, jak radzą sobie z zadaniami, jakie zachowania eksponują przed dziećmi. Równocześnie to wychowawcy mogą oddać dzieciom immunitet autonomii – gdy ceniona jest niezależność, wolność wyboru, poprzez zapewnienie swobody dzieciom, nieliczne interwencje w zabawę dzieci, dozwalanie na samodzielny wybór preferowanej formy ruchu czy działania kreatorskiego oraz  doświadczanie jego różnorodności.

ZALETY EDUKACJI NA WOLNYM POWIETRZU

BLISKOŚĆ NATURY

 • w naszej "bazie pod chmurką" oferujemy dzieciom oryginalne, bezpieczne środowisko, umożliwiamy wszechstronne poznanie przyrody i rządzących nią praw, zrozumienie jej związków i zależności
 • w czasie leśnej edukacji dzieci mają szansę na doświadczanie różnorodności i budowanie obrazu świata przy pomocy wszystkich zmysłów, przy jednoczesnym wsparciu troskliwych dorosłych, którzy zostali specjalnie przeszkoleni, aby wspierać rozwój dzieci w kolejnych etapach życia.
 • wielowymiarowa aktywność dzieci w przyrodzie, prawdziwa gra, w której środowisko naturalne jako środowisko zabaw terenowych i społecznych daje tło dla odpowiedniego wzrostu.
 • zrozumienie jak istotny jest bliski kontakt dzieci z przyrodą to szansa na prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci oraz alternatywa dla integracji sensorycznej, sal terapeutycznych, ścieżek sensorycznych, aromaterapii, sensoplastyki, ect.

FIZYCZNY OBSZAR
ROZWOJU

 • ruch, nieograniczony, swobodny ma kluczowe znaczenie w rozwoju dziecka
 • dzieci poprzez ruch pozostają w kontakcie z otoczeniem, rozwijają koncentrację, zmysły, poznają możliwości swojego ciała
 • rozwijanie małej motoryki podczas całego dnia poprzez naturalne aktywności wynikające z najbliższego otoczenia - zabawę piaskiem, korą, mchem, szyszkami, kamieniami, gałęziami międlenie ciasta z gliny, ziemi, gotowanie zup z patyków, roślinności, kamyków
 • rozwijanie dużej motoryki : wspinanie się, skakanie, balansowanie, bieganie bez ograniczeń po nierównej nawierzchni z naturalnie wkomponowanymi przeszkodami, tj. dziurami, gałęziami, skoki z pieńków, tory przeszkód, długie wędrówki, wspinaczki, ześlizgiwania do wody czy z górki na błocie
 • samodzielny wybór preferowanej formy ruchu i doświadczanie jego różnorodności to najskuteczniejszy trener personalny

EMOCJONALNY OBSZAR ROZWOJU

 • bedac w naturze dzieci bezpośrednio przeżywają rytm pór roku i poznają towarzyszące im zjawiska przyrodnicze, rejestrują zmienność i mogą z powodzeniem rozpoznawać odmienne etapy u siebie, przenosić na płaszczyznę swych uczuć co może umożliwić dzieciom poznanie samych siebie w toku zabawy, działania i pracy
 • kluczowym elementem jest tu "naturalny wystrój wnętrza" czyste barwy, monoChromatycznoŚĆ, przy braku atrakcji odciĄgAjĄcych uwagę, dzieci mają czas by w swobodnej zabawie nawiązywać głębokie kontakty z rówieśnikami, dzięki temu rozwija się (tak często współcześnie zaniedbana) inteligencja społeczna i emocjonalna
 • W leśnym i bliskościowym świecie dzieciństwo staje się znowu szczęśliwym czasem, w którym dzieci zdobywają wiele nowych doświadczeń, nawiązują głębokie kontakty z rówieśnikami, mają czas na zabawę, sensownie przygotowują się do zmierzenia się z późniejszymi życiowymi wyzwaniami

SPOŁECZNY OBSZAR
ROZWOJU

 • Edukacja poza ścianami sal lekcyjnych i w dbaniu o konstruktywną komunikację daje podwaliny wartościowej alternatywy w zakresie wychowania małego dziecka, umożliwia najmłodszym wszechstronne poznanie otaczającego ich środowiska również społecznego, zrozumienie związków ale i zależności zachodzących między ludźmi
 • odnajdywanie swojego miejsca w grupie oraz kształtowanie poczucia wspólnoty. Świadomość własnej autonomii oraz przynależności, kształtowanie umiejętności wzajemnego słuchania, dostrzegania własnych potrzeb, ale także potrzeb innych, umiejętności rozwiązywania konfliktów, współpracy, wyrażania i odczytywania emocjI
 • Umożliwianie podejmowania decyzji – dopuszczenie do głosu, Traktowane dzieci jako istot samodzielnych i odpowiedzialnych, które dorastając biorą świadomy udział w kształtowaniu swojego środowiska wspomagA budowanie poczucia pewności siebie i umożliwia zaspokajanie własnych potrzeB
 • Poranne rozmowy w kręgu (w języku niemieckim „Kreisgemeinschaft”). Wymiana doświadczeń – dzielenie się indywidualnymi odczuciami. Stałe elementy spotkań: gry, zabawy, piosenki, bajki, opowiadania
 • samodzielny wybór preferowanej formy ruchu i doświadczanie jego różnorodności to najskuteczniejszy trener personalny

POZNAWCZY OBSZAR
ROZWOJU

 • naszym nadrzędnym celem jest promowanie edukacji i opieki nad dziećmi w kontakcie z naturą i poprzez jej doświadczanie. Leśna edukacja umożliwiając dzieciom ruch oraz nabywanie świadomości swojego ciała także poprzez podejmowanie prac ręcznych czy innych zadań w przyrodzie gdzie podczas wszystkich aktywności ciało ma odpowiednie dla rozwoju bodźce daje im pełne spektrum rozwoju. naszym nadrzędnym
 • postrzegaNIE światA za pomocą wszystkich zmysłów, uczą DZIECI ciszy i poszanowania przyrody, całościowo zdobywają wiedzę...Dzisiaj znaleźliśmy w lesie przebiśniegi, a Wilczki spontanicznie zaczęły same liczyć kwiatki. Intuicja edukacyjna dzieci, za którą stoi ciekawość otaczającego świata, jest niesamowita. Warto w tej kwestii zaufać dzieciom i podążać za nimi
 • Bogactwo kształtów, barw, różnorodność zjawisk w świecie przyrody rozbudza ciekawość i zainteresowania dzieci, A Otaczająca nas natura nasuwa wiele pytań, na które najmłodsi chętnie szukają odpowiedzi
 • Edukacja matematyczna bazująca na codziennych doświadczeniach, np. dokonywanie rzeczywistych pomiarów, wykorzystywanie codziennych sytuacji do nabywania kompetencji matematycznych
 • Środowisko i żywe organizmy wykorzystywane jako zróżnicowany materiał badawczy, zmienny (w zależności od pory roku i pogody), natura rozumiana jako źródło powietrza, żywności, materiałów budowlanych I inspiracji daje dzieciom solidne podwaliny na doświadczanie