Zachwyt westchnieniem wiatru w lesie, poszeptem traw,
swobodą polnych kwiatów,
obecnością rosy na poszyciu,
przenikliwymi zapachami w powietrzu,
trelami ptasich gardzieli
jest naturalnym, ogólnodostępnym, niezbywalnym dobrem,
każdy człowiek ma prawo go przeżywać,

nielimitowany dostęp należy się dziecku,
po prostu z racji urodzenia na planecie Ziemia.

ECHO, bo powielamy, ECHEM niesiemy, odpowiednie, właściwe koncepcje pedagogiczne

Projekt ECHO tworzymy od sierpnia 2018roku.  To alternatywa dla placówki opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przeznaczona dla dzieci w każdym wieku, która zapewnia zarówno korzenie (czyli poczucie bezpieczeństwa, rytmy, dbanie o psychikę, potrzeby, empatię, bliskość) jak i skrzydła ( wyzwania, sięgnie po nieograniczony potencjał, respektowanie autonomii, rozwijanie pasji, wsparcie w trudnościach), gdzie rozwój dziecka ujmowany jest całościowo. 

Koncepcja ECHO – edukacja w wolności i wychowanie w etyce bliskich relacji, służą budowaniu u dzieci szacunku wobec siebie i wzmacniania  pozytywnych więzi z innymi. Rozwój inteligencji  przyrodniczej u dzieci sprzyja tworzeniu pozytywnych więzi między nimi, a otaczającym światem, co w praktyce przenosi się również na szacunek do swoich rytmów, świadomości uczuć i potrzeb.

Model ECHO jest żywą, interaktywną formą edukacji, gdzie kluczowe jest rozumienie, iż to czego doświadcza w procesie rozwoju młody człowiek powtarza się w nim/niej echem przez całe późniejsze życie. 

ECHO, bo uważamy, że warto to co kreujemy puszczać dalej w świat

Ważnym elementem koncepcji pedagogicznej naszego wędrowno-leśno- sadybowego  projektu jest dzielenie się z innymi tym co wypracowaliśmy oraz wnikliwe słuchanie, inspirowane się od innych nowatorskimi empatycznymi  trendami.

W nurcie komunikacji konstruktywnej współtworzymy pomosty w postaci sympozjów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, stażów. Goście uczą się od nas, goście uczą u nas. 

Prawdziwa współpraca jest możliwa wtedy, gdy wszyscy uczestnicy ufają, że inni z szacunkiem wezmą ich potrzeby i system wartości. 

U podstaw jest pełne respektu traktowanie innych ludzi, które daje nam szansę na nawiązanie pomiędzy naszą alternatywą a systemowymi placówkami edukacyjnymi, ośrodkami kultury, urzędami czy indywidualnymi klientami.

ECHO, bo z pietyzmem tworzymy wzorce, które nasi wychowankowie poniosą w dorosłe życie

W ECHO bazujemy na założeniu, że dzieci uczą się poprzez naśladowanie i wykonywanie powtarzających się czynności oraz zapoznanie z przyrodą jako najbliższym otoczeniem dostarczającym wzorców do naśladowania. Machina przyrody, której nikt nie mówi co i jak ma zrobić – po prostu niestrudzenie pracuje. Podobnie jak mózgi dzieci, którym podarowano codzienny pobyt w środowisku naturalnym,  co sprawia, że dzieci dzielą się swoim doświadczeniem, praktykują empatyczne słuchanie,  a także rozpoznawanie swoich uczuć i potrzeb oraz mówienie o nich.

"Uczy przykład, a nie wykład"

Ważna rola nauczycieli-  stawianie wzorców z tego jak mówią i czynią, w jaki sposób odnoszą się do dzieci, jak radzą sobie z zadaniami, jakie zachowania eksponują przed dziećmi. Równocześnie to wychowawcy mogą oddać dzieciom immunitet autonomii – gdy ceniona jest niezależność, wolność wyboru, poprzez zapewnienie swobody dzieciom, nieliczne interwencje w zabawę dzieci, dozwalanie na samodzielny wybór preferowanej formy ruchu czy działania kreatorskiego oraz  doświadczanie jego różnorodności.

ZALETY EDUKACJI NA WOLNYM POWIETRZU

BLISKOŚĆ NATURY

FIZYCZNY OBSZAR
ROZWOJU

EMOCJONALNY OBSZAR ROZWOJU

SPOŁECZNY OBSZAR
ROZWOJU

POZNAWCZY OBSZAR
ROZWOJU

Ważna informacja


Z wdziecznością i radością informujemy o fuzji Echo z niepubliczna szkoła podstawową Tikkun Olam

This will close in 20 seconds